top of page

Disclaimer

Disclaimer van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Ecopots en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website .

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van Ecopots staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Ecopots neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

Copyrightverklaring

Deze website en de inhoud ervan vallen onder het copyright van Ecopots ©. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de volledige inhoud in welke vorm dan ook is verboden, behalve in de volgende gevallen:

  • u mag uittreksels alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf

  • u mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website als de bron van het materiaal erkent, in welk geval '© Ecopots' in alle herdistributies/reproducties moet verschijnen.

U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of andere vorm van elektronisch opvraagsysteem.

bottom of page